Noodverlichting

Noodverlichting is verlichting die beschikbaar en functioneel is wanneer de stroom uitvalt en de normale verlichting niet meer brandt.
Hierdoor worden de gebouwgebruikers begeleid om op een veilige en duidelijke manier zo spoedig mogelijk het pand verlaten.

Zowel in het Bouwbesluit, Gebruikersbesluit, Arbo-wet als Wet Milieubeheer worden eisen gesteld ten aanzien van voorzieningen voor noodverlichting dan wel vluchtroute aanduiding.

In het Bouwbesluit artikel 2.66 noodverlichting wordt ter voorkoming en beperking van ongevallen bij spanningsuitval (uitval van de stroomvoorziening) eisen gesteld aan de verplichte verlichtingssterkte, stroomvoorziening, noodverlichting en voorziening voor noodstroom van gebruikersruimten.

Dit betekent dat er per soort te gebruiken ruimte, bijv. met een bijeenkomstfunctie, gezondheidszorgfunctie, onderwijsfunctie, sportfunctie, industriefunctie of kantoorfunctie specifieke wettelijke eisen aan de noodverlichting gesteld worden.

Door aanleg en onderhoud van uw noodverlichtinginstallatie kunt u aan het Arbobesluit artikel 3.7.4 voldoen. De vluchtwegen en nooduitgangen die bij het uitvallen van de verlichting slecht zichtbaar zijn, zijn voorzien van een adequate noodverlichting. U voldoet hiermee aan artikel 3.9, hetgeen inhoudt dat arbeidsplaatsen waar werknemers bij het uitvallen van het kunstlicht aan bijzondere gevaren zijn blootgesteld, zijn voorzien van adequate noodverlichting.

Certificatie

Als gecertificeerd noodverlichtingsdeskundige kan Elektro de Groof B.V. een inspectie uitvoeren van uw gebouw en hierbij een advies uitbrengen over de aan te brengen dan wel aanwezige noodverlichting en vluchtroute aanduidingen.
Een regelmatige (jaarlijkse) controle en onderhoud van de noodverlichtingsinstallatie garandeert u van veilig en functioneel gebouwbeheer.
Het inspectierapport wordt u na iedere controle uitgereikt waardoor uw eventuele gebruikersvergunning dan wel Arbo-controle op dit punt goed geregeld is.

In het kader van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen en uw bijdrage aan een beter milieu door het gebruik van duurzame producten kunnen wij u bij vervanging van de huidige noodverlichtingsarmaturen adviseren voor duurzame producten met LED technologie en deze zijn fiscaal zeer gunstig in aanschaf door de fiscale MIA/Vamil regeling.