Noodverlichting

Noodverlichting is verlichting die beschikbaar en functioneel is wanneer de stroom uitvalt en de normale verlichting niet meer brandt.
Hierdoor worden de gebouwgebruikers begeleid om op een veilige en duidelijke manier zo spoedig mogelijk het pand verlaten.

Zowel in het Bouwbesluit, Gebruikersbesluit, Arbo-wet als Wet Milieubeheer worden eisen gesteld ten aanzien van voorzieningen voor noodverlichting dan wel vluchtroute aanduiding.

In het Bouwbesluit artikel 2.66 noodverlichting wordt ter voorkoming en beperking van ongevallen bij spanningsuitval (uitval van de stroomvoorziening) eisen gesteld aan de verplichte verlichtingssterkte, stroomvoorziening, noodverlichting en voorziening voor noodstroom van gebruikersruimten.

Dit betekent dat er per soort te gebruiken ruimte, bijv. met een bijeenkomstfunctie, gezondheidszorgfunctie, onderwijsfunctie, sportfunctie, industriefunctie of kantoorfunctie specifieke wettelijke eisen aan de noodverlichting gesteld worden.

Door aanleg en onderhoud van uw noodverlichtinginstallatie kunt u aan het Arbobesluit artikel 3.7.4 voldoen. De vluchtwegen en nooduitgangen die bij het uitvallen van de verlichting slecht zichtbaar zijn, zijn voorzien van een adequate noodverlichting. U voldoet hiermee aan artikel 3.9, hetgeen inhoudt dat arbeidsplaatsen waar werknemers bij het uitvallen van het kunstlicht aan bijzondere gevaren zijn blootgesteld, zijn voorzien van adequate noodverlichting.