Veiligheidsinspecties elektrische installaties

Bij het in gebruik hebben van uw bedrijfspand waarin ook uw medewerkers werkzaam zijn, dient de bestaande laagspanningsinstallatie op reguliere basis gecontroleerd te worden.

Elektro de Groof is gecertificeerd om de bestaande laagspanningsinstallaties conform NEN3140 waaronder de Scios Scope 8 en 10 normen, onafhankelijk, te inspecteren en uitgebreid te rapporteren. Hiermee kunt u voldoen aan uw verplichtingen volgens de Arbowetgeving waarin gesteld wordt dat de werkgever wettelijk verantwoordelijk is ten aan zien van de gezondheid, de veiligheid en het welzijn van zijn medewerkers.

Werkgevers zijn dus ook verantwoordelijk voor de veiligheid van de elektrische installatie en de daarop aangesloten toestellen en apparaten op het bedrijfsterrein en op de werklocatie.
De verantwoordelijkheid houdt in, dat u als werkgever, aan de overheid, de Arbeidsinspectie en verzekeraars moet kunnen aantonen, dat al het mogelijke is gedaan om gevaarlijke situaties en ongevallen te voorkomen.

U kunt als werkgever uw wettelijke verantwoordelijkheid ten aanzien van veiligheid van het personeel invullen door het laten houden van periodieke inspecties volgen deze voorschiften. Deze inspecties kunt u als werkgever uitbesteden aan een gecertificeerd inspectiebedrijf, lid van Techniek Nederland zoals wij.

Elektro de Groof B.V. heeft haar sporen als gecertificeerd installateur al verdiend sinds 2011 als gecertificeerde inspecteur van bestaande laagspanningsinstallaties.

Voorkom onregelmatigheden en laat uw elektrische bedrijfsinstallatie inspecteren door Elektro de Groof B.V.