Verenigingsgebouwen

Bij de advisering van nieuwbouw of onderhoud wordt nadrukkelijk gekeken naar het doel van het gebouw en haar gebruikers. Zo is de verlichting in het gebouw van een sporthal van groot belang en heeft dit onderwerp bij een scoutinggebouw iets minder aandacht nodig.

Bij de sportaccommodaties worden er kwalitatief goede verlichtingsarmaturen geadviseerd en natuurlijk een deugdelijke en veilige elektrische installatie. De veiligheid en het gebruikscomfort van alle gebruikers staat voorop.

De noodverlichting in de verenigingsgebouwen dient jaarlijks gekeurd te worden. Deze jaarlijkse inspectie verhoogt de veiligheid van de gebruikers en heeft uiteindelijk door het preventief karakter een kostenverlagend effect op de jaarlijkse (investerings)begroting. Voor meer informatie zie Noodverlichting.

Een deugdelijke buitenverlichting met automatische inschakeling is voor de buitenterreinen van verenigingsgebouwen een vereiste. De veiligheid van de gebruikers wordt sterk verhoogd en aanleiding tot vandalisme wordt beperkt.

Een computergeprogrammeerde tijdklok kan uitstekend bij de verlichting van sportzalen worden toegepast. Hierdoor blijft de verlichting niet langer branden dan noodzakelijk. Een duidelijke energiebesparing kan dan gegenereerd worden.

Het beperken van vandalisme en criminaliteit kan geregeld worden met een alarmsysteem in het gebouw. Bedieningsgemak voor de gebruikers is verzekerd.

Bij het in gebruik hebben van uw verenigingsgebouw waarin ook uw leden zich bevinden, dient de bestaande laagspanningsinstallatie (gebruikelijk elektrische installatie tot een aansluitwaarde van 80A) op reguliere basis gecontroleerd te worden.

Elektro de Groof is gecertificeerd om de bestaande laagspanningsinstallaties conform de NEN 3140 voorschriften, onafhankelijk, te inspecteren en uitgebreid te rapporteren.

Voor meer informatie over deze inspectie zie NEN3140.