Onderwijsinstellingen

Elektro de Groof B.V. heeft met diverse onderwijsinstellingen afspraken gemaakt dat wij bij storingen direct beschikbaar zijn om te zorgen dat het verlet van lesuren geminimaliseerd wordt.

Onze medewerkers verrichten bij deze scholen ook allerlei onderhoud aan de bestaande elektrische installaties. Het aanleggen en uitbreiden van de data-installaties in verband met het gebruik van grote aantallen computers door leiding, docenten en leerlingen neemt een belangrijke plaats in. Waarborging van de digitale informatiestructuur en internetvoorzieningen zijn van groot belang.

Naast het reguliere wordt er ook groot onderhoud gepleegd aan de verlichting in leslokalen, aula's en andere werkruimtes. Natuurlijk met volledige aandacht voor energiebewusteverlichting zoals hoogfrequent of daglichtafhankelijk geregelde verlichting.

Speciaal voor het onderwijs hebben wij een lestijdenklok in ons programma dat via computerprogrammeringen eenvoudig bedieningsgemak kenmerkt. Hierdoor kunnen andere, afwijkende lesroosters of tijden gemakkelijk worden ingeschakeld.

Een jaarlijkse controle en onderhoud van de noodverlichting en vluchtwegindicatie vindt binnen deze gebouwen plaats, zodat de leiding onze rapportage aan de vergunningverstrekker kan overleggen. Zie Noodverlichting voor meer informatie.

Het beperken van vandalisme en criminaliteit kan geregeld worden met een alarmsysteem in het gebouw. Bedieningsgemak voor de gebruikers is verzekerd.

Bij het in gebruik hebben van uw schoolgebouw waarin ook uw medewerkers en leerlingen zich bevinden, dient de bestaande laagspanningsinstallatie (gebruikelijk elektrische installatie tot een aansluitwaarde van 80A) op reguliere basis gecontroleerd te worden.

Elektro de Groof is gecertificeerd om de bestaande laagspanningsinstallaties conform de NEN 3140 voorschriften, onafhankelijk te inspecteren en uitgebreid te rapporteren.

Voor meer informatie zie NEN3140.