Medische praktijkruimte

Vanzelfsprekend is, dat in deze ruimten verschillende verlichtingsbehoeften zijn; in de gespreksruimten een rustige prettige verlichting en in de onderzoeksruimten zeer heldere verlichting.

De telefonische bereikbaarheid van de assistenten en internet- en computerbeschikbaarheid voor het gehele team zijn van groot belang om de hulpverlening aan de patiënten te waarborgen. Onze data-installaties zullen hier grote bijdrage aan leveren.

Het beperken van vandalisme en criminaliteit kan geregeld worden met een alarmsysteem in het gebouw. Bedieningsgemak voor de gebruikers is verzekerd.

Bij stroomuitval dient uw praktijkruimte veilig door alle aanwezigen verlaten te worden. Dit kan gerealiseerd worden door het plaatsen en onderhouden van noodverlichtingsarmaturen. Als gecertificeerd noodverlichtingsdeskundige kan Elektro de Groof B.V. u hierover adequaat informeren. Voor meer informatie zie Noodverlichting.

Bij het in gebruik hebben van uw praktijk waarin ook uw patiënten en medewerkers zich bevinden, dient de bestaande laagspanningsinstallatie (gebruikelijk elektrische installatie tot een aansluitwaarde van 80A) op reguliere basis gecontroleerd te worden.

Elektro de Groof is gecertificeerd om de bestaande laagspanningsinstallaties conform de NEN 3140 voorschriften, onafhankelijk, te inspecteren en uitgebreid te rapporteren. Voor meer informatie zie NEN3140.