Veiligheidsvoorzieningen

Elektro de Groof B.V. kan ook bij de veiligheid van uw woonhuis, bedrijfspand, verenigingsgebouw, kantoorgebouw etc. van grote betekenis zijn.

Alarminstallatie
Zo worden alle basisvoorzieningen voor een gedegen alarminstallatie aangelegd en in samenwerking met een Borg-gecertificeerd collegabedrijf een moderne en toekomstgerichte alarminstallatie gerealiseerd.

Noodverlichting
Verder is het voor bedrijfspanden, kantoor- en verenigingsgebouwen van groot veiligheidsbelang voor de gebruikers dat er een functionele noodverlichtingsinstallatie aanwezig is.

Noodverlichting is verlichting die beschikbaar en functioneel is wanneer de stroom uitvalt en de normale verlichting niet meer brandt.
Hierdoor worden de gebouwgebruikers begeleid om op een veilige en duidelijke manier zo spoedig mogelijk het pand verlaten.
Zowel in het Bouwbesluit, Gebruikersbesluit, Arbo-wet als Wet Milieubeheer worden eisen gesteld ten aanzien van voorzieningen voor noodverlichting dan wel vluchtroute aanduiding.

Als gecertificeerd noodverlichtingsdeskundige kan Elektro de Groof B.V. een inspectie uitvoeren van uw gebouw en hierbij een advies uitbrengen over de aan te brengen dan wel aanwezige noodverlichting en vluchtroute aanduidingen.

Klik hier voor verdere informatie over noodverlichting.

Inspectie bestaande laagspanningsinstallatie
Bij het in gebruik hebben van uw bedrijfspand waarin ook uw medewerkers werkzaam zijn, dient de bestaande laagspanningsinstallatie (gebruikelijk elektrische installatie tot een aansluitwaarde van 80A) op reguliere basis gecontroleerd te worden.

Elektro de Groof B.V. is gecertificeerd om de bestaande laagspanningsinstallaties conform
de NEN 3140 voorschriften, onafhankelijk, te inspecteren en uitgebreid te rapporteren.

Hiermee kunt u voldoen aan uw verplichtingen volgens de Arbowetgeving waarin gesteld wordt dat de werkgever wettelijk verantwoordelijk is ten aan zien van de gezondheid, de veiligheid en het welzijn van zijn medewerkers.

Klik hier voor verdere informatie over Inspectie laangespanningsinstallaties.

contact

Postadres:
Postbus 6
5590 AA Heeze

Bezoekadres:
Industrieterrein de Poortmannen
de Boelakkers 31
5591 RA Heeze

 040 - 2264994
 info@ELEKTROdeGROOF.nl