Zonnepanelen

ZONNE-ENERGIE 

LAAT 100.000 ZONNESTRALEN VOOR U SCHIJNEN ! 

Steeds meer mensen, ook bij u in de buurt, wekken zelf stroom op met behulp van zonnepanelen. Slim, want de energiekosten blijven stijgen, terwijl de zon gratis stroom  levert. Een investering in zonnepanelen is daarom, ook zonder subsidie, zeer rendabel; veel beter dan een spaarrekening. Bovendien bent u met zonnepanelen minder afhankelijk van energiebedrijven en draagt u bij aan een beter milieu. Tevens is een zonnepanelen-systeem een meerwaarde voor uw woning.

Omdat u ook over 25 jaar nog maximaal wilt profiteren van uw zonnepanelen, is het belangrijk dat het zonnepanelen-systeem wordt ontworpen voor uw specifieke situatie. Hierdoor bereikt u het beste rendement van gemiddeld ruim 10%.
Momenteel kunt u van de overheid 21% btw terugvorderen op de aanschaf van uw zonnepanelen-systeem.
Het hele jaar door zorgen de zonnepanelen voor energie; niet alleen bij zonnig weer maar ook bij bewolking en in de winter.

Onze certificering als SunNed solarteur geeft u zeer uitgebreide garanties en zekerheden.

 Laat de zon ook voor u schijnen!

Met zonne-energie kunt U een goede bijdrage leveren aan duurzame energieopwekking.
Waarom is zonne-energie duurzaam?

 Zonlicht hebben we dagelijks en gratis ter beschikking.
Silicum, de belangrijkste grondstof voor zonnecellen wordt geproduceerd uit hoofdzakelijk zand
Productie van energie uit zon is schoon.
CO2vermindering. Na 3 gebruiksjaren is de CO2 van de productie van de zonnepanelen gecompenseerd en dus nog 22 jaren draagt
u bij aan CO2milieuwinst en vermindering
van het broeikaseffect.
Werking van zonnepanelen
De zonnestraling per m² in Nederland is jaarlijks ongeveer 1015 kW/‌m². Met behulp van zonnepanelen wordt deze straling omgezet in elektriciteit.
Het daglicht bestaat uit direct zonlicht en indirect, diffuus licht. Direct zonlicht heeft meer energie dan indirect licht. Een zonnepaneel geeft dus meer elektriciteit als het optimaal op de zon is gericht. Hierbij spelen hellingshoek en oriëntatie een belangrijke rol en zijn per locatie verschillend. De meest optimale opbrengst wordt in Nederland gerealiseerd bij een paneel recht op het zuiden onder een hoek van 36°.

Indien de energievraag in bepaalde periode groter is dan andere kan hiervoor een specifiek advies worden uitgebracht. Het winterzonlicht heeft een andere stralingshoek dan het zomerzonlicht.

 

FINANCIELE VOORDELEN

Particulieren

Krijg ik belastingvoordeel als ik zonnepanelen aanschaf?   Ja.
Als je een set zonnepanelen plaatst, ontvang je direct belastingvoordeel. Je wekt namelijk zelf energie op. Hierover betaal je geen belasting in tegenstelling tot de energie van het energiebedrijf. 
Verder wordt u BTW-ondernemer waardoor u BTW over uw zonnepanelen-installatie van de belastingdienst kunt terugvorderen. Na het eerste jaar kunt u ontheffing voor verdere BTW verplichtingen aanvragen.

Hoeveel panelen heb ik maximaal nodig?
Dit is afhankelijk van het energieverbruik. Dit verbruik kun je terug vinden op de laatste eindafrekening van het energiebedrijf. Voor een snelle berekening kunt je het jaarlijks energieverbruik in KWH delen door 0,9. De uitkomst is het totaal aantal watt aan zonnepalen welke je nodig hebt om je totale energieverbruik af te dekken en de terugverdientijd zo kort mogelijk te houden.

Bij een gemiddeld huishouden is het voordeel ongeveer € 1.200,-- per jaar.  En nog  jarenlang gratis stroom!

Onze gecertificeerde zonnestroomspecialist kan u over iedere situatie adviseren.

Neem contact op met Elektro de Groof B.V.  en u bent verzekerd van een bedrijfszekere, kwalitatief hoogwaardige en professionele zonnepanelen installatie.

Bedrijven:

Ook in het bedrijfleven neemt duurzame energie een steeds belangrijkere plaats in. Naast de duurzame uitstraling/imago dat u daarmee heeft zijn er aanzienlijke financiële voordelen te behalen. Subsidie o.a.:                                                             

Energie-investeringsaftrek (EIA)
Indien u investeert in nieuwe bedrijfsmiddelen die leiden tot een doelmatiger gebruik van energie, mag u de investering van uw winst aftrekken. Op www.belastingdienst.nl treft u gedetailleerde informatie. 
Voor PV systemen betreft het “Duurzame energieopwekking".

Voor 2017 kunt u via de EIA 55,5% extra aftrekken van de fiscale winst.
De investering moet minimaal € 2.500,-- bedragen. Per kWp (Kilowattpiek) is maximaal € 3.000,-- investering aftrekbaar.

Voor nadere informatie en voorwaarden zoek op: http://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/energie-investeringsaftrek-eia

 

 

 

contact

Postadres:
Postbus 6
5590 AA Heeze

Bezoekadres:
Industrieterrein de Poortmannen
de Boelakkers 31
5591 RA Heeze

 040 - 2264994
 info@ELEKTROdeGROOF.nl